Home     Contact Us         Log in
Kontakt

Może masz artykuł, który chcesz zaprezentować, pomysł lub komentarz ….

A może mógłbyś (mogłabyś) zostać wolontariuszem przez kilka godzin w tygodniu jako autor, redaktor, tłumacz lub korespondent regionalny …

Propozycje artykułów i sugestie oraz zgłoszenia chęci współpracy na zasadzie wolontariatu …

Skontaktuj się z jednym z naszych wolontariuszy w redakcji: [email protected]

Dowiedz się, w jaki sposób opublikować artykuł:

Aby zobaczyć poradnik jak to zrobić, odwiedź Jak publikować

Aby uzyskać wskazówki redakcyjne i sugestie, odwiedź Propozycje artykułów

Nauki Dharmy…

Skontaktuj się z Jennifer Holder: [email protected]

Sztuka kontemplacyjna…

Skontaktuj się z Jessica Sarapoff: [email protected]

Reklama na stronach Shambhala Times…

Skontaktuj się z Dawn Boiani Sandberg: [email protected]

lub przeczytaj informacje na temat reklamy u nas aby dowiedzieć się więcej (materiał w języku angielskim).

Wsparcie techniczne …

Skontaktuj się z jednym z naszych wolontariuszy [email protected]

Jesteśmy wolontariuszami dlatego prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź na wysłaną wiadomość,

Serdeczności,

Zespół Redakcyjny Shambhala TimesWebsite Development by Blue Mandala using Wordpress MU.
All content and source Copyright © 1994-2021. Shambhala International (Vajradhatu), Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Training, Shambhala Center and Way of Shambhala are registered service marks of Shambhala USA
Privacy Policy
Translate »