Home     Contact Us         Log in
Misja

Shambhala Times to forum wiadomości i opini całej społeczności Szambali. Nasi redaktorzy są otwarci na szeroką gamę treści reprezentujących różne perspektywy aby zachęcić do pogłębionego i otwartego dialogu, który jest pomocny w rozwoju społeczności Szambali. Dlatego też, zgodnie z zasadami uważnej i pełnej współczucia mowy, pozostając otwartymi na krytyczne uwagi, staramy się utrzymać tą stronę wolną od materiałów, które mogłyby być krzywdzące dla jakichkolwiek osób lub grup, zarówno w Szambali jak i poza nią.
Wszelkie uwagi do opublikowanych materiałów prosimy przekazywać bezpośrednio do redaktorów pod adres: [email protected].Website Development by Blue Mandala using Wordpress MU.
All content and source Copyright © 1994-2021. Shambhala International (Vajradhatu), Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Training, Shambhala Center and Way of Shambhala are registered service marks of Shambhala USA
Privacy Policy
Translate »