Home     Contact Us         Log in

Posts Tagged ‘ Polish ’

All entries filed under this archive


Wiadomość od Sakyonga Miphama Rinpoche

20 marca 2018 r. Do szlachetnej społeczności Shambhali Piszę do Was dzisiaj z otwartym i czułym sercem. Jesteśmy teraz w czasie głębokiej refleksji, ale również bólu, pomieszania i zranienia. Taka głęboka refleksja jest możliwa dzięki śmiałości i odwadze osób, które doświadczyły w naszej społeczności krzywd lub alienacji. Zostało ... continue
Posted April 7, 2018 by CGH


Website Development by Blue Mandala using Wordpress MU.
All content and source Copyright © 1994-2021. Shambhala International (Vajradhatu), Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Training, Shambhala Center and Way of Shambhala are registered service marks of Shambhala USA
Privacy Policy
Translate »