Home     Contact Us         Log in
Apr 07
Saturday
Sakyong and Family
Een boodschap van Sakyong Mipham Rinpoche

20 maart 2018

Aan de edele Shambhala-gemeenschap

Ik schrijf jullie vandaag met een open en teder hart. We gaan door een periode van zowel diepe reflectie als pijn, verwarring en gekwetstheid. Deze diepe reflectie is mogelijk dankzij de dapperheid en moed van mensen die zich binnen onze gemeenschap beschadigd of vervreemd hebben gevoeld. Dat brengt aan het licht hoezeer we nog veel hebben te helen. En hoe enorm veel werk er nog voor ons ligt om een gemeenschap te scheppen die rechtvaardiger, begripvoller, gevoeliger en sterker is. Een plek waarbinnen wij ons allemaal gerespecteerd, gehoord, veilig en waardig voelen.

We moeten allemaal nadenken over hoe we misschien met onze eigen daden anderen hebben beschadigd en hoe wij ons nu en in de toekomst beter kunnen gedragen. Dan kunnen we volop bijdragen aan de groei naar volwassenheid van onze gemeenschap. Wij zijn zo bevoorrecht dat we de leringen over Shambhala-krijgerschap hebben. Die moeten we nu belichamen en manifesteren: individueel, in ons contact met anderen en in de samenleving. De toekomst van onze gemeenschap hangt af van de mate waarin wij ons gedragen naar de principes die ons zo dierbaar zijn.

Ik ben zelf bezig geweest met vriendelijkheid te overdenken en ik denk dat het tijd is dat onze gemeenschap hiermee echt aan het werk gaat als een directe manier om diepliggende sociale problemen aan te pakken. Ik wil jullie aanmoedigen om er allemaal aan mee te doen, op welke manier dan ook – al begin je maar met gewoon een korte contemplatie over hoe je vriendelijker kunt zijn. Dat mag dan misschien simplistisch lijken, maar wij zullen allemaal onze eigen vriendelijkheid moeten aanraken als we een sterkere, zorgzamere en bloeiende gemeenschap willen creëren.

Onze gemeenschap heeft in het verleden al met moeilijke kwesties gewerkt, wat geleid heeft tot dieper begrip en harmonie. Kunnen we anderen echt horen – zelfs als het moeilijk is – en in een ruimte van vriendelijkheid en een open hart blijven? Om verder te komen moeten wij onze menselijkheid verbinden met onze diepe wijsheid. De manier om dat te bereiken is door vriendelijk te zijn.

Ik wil dat jullie weten dat ik me toegewijd en vastbesloten inzet om samen met jullie dit belangrijke werk te doen. Ik wil jullie aanmoedigen om de principes van krijgerschap zelf actief te gebruiken en anderen te inspireren dat ook te doen. Mogen we blijven samenwerken op deze reis van gemeenschap, moed, diepgaand luisteren en vooral vriendelijkheid.

Met een hart vol vriendelijkheid,

De Sakyong

In april zal de Sakyong verder onderricht aanbieden aan de Shambhala gemeenschap rond de thema’s kwetsuur en genezing.

Post Tags: , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.Website Development by Blue Mandala using Wordpress MU.
All content and source Copyright © 1994-2023. Shambhala International (Vajradhatu), Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Training, Shambhala Center and Way of Shambhala are registered service marks of Shambhala USA
Privacy Policy
Translate »